2022 LENT- What to read for Lent Time ?

Hello everyone ! Welcome back ! Today, for our last Lent-themed post I would like to talk with you aboiut reading. What should we read during Lent time ? Which amount ? Which kind of books ? Today I’m gonna share with you some book title ideas Christian-oriented, meditation-oriented but also other reading ideas for those of you who aren’t Christians or simply don’t want to focus their reading on meditation, reflection.

Let’s get started !

#Christian-oriented reading ideas, reading for meditation, for reflection

 • The Bible, a small extract each day. An extract on which you think about after reading.
 • “Oraisons funèbres” by Bossuet, one oration each day.
 • The Gospel, a small extract each day.
 • Books from Alexandra David Neel about philosophy and religion, a small extract each day.
 • Philosophy books

#Relaxing reading ideas

 • classical chinese poems
 • classical japanese poems
 • classical russian poems

#Other reading ideas

 • Several small books, one a day (short stories, short novels)
 • All the books (or at least as many as you can during Lent) from a specific author (I would personally go for Tolkien, Christian Jacq, Henri Troyat for example)
 • Big book series like the “Red Wheel”, by Solzhenitsyn, trilogies and so on
 • A serie of books on the same topic (I could go for all my books about Precolombian Civilizations, or my books about Russia, or China and so on)
 • Only History books
 • Only Geography / Tourism Guide books

That’ll be all for today’s post, I hope you like it and find it useful

Thank you for passing by and reading my blog.

I’ll talk to you soon in a next post,

Until then, take care of yourself ❤

Ady ❤


One thought on “2022 LENT- What to read for Lent Time ?

 1. First, something from the reading for today, the Third Monday in Advent, from In Conversation with God, Vol 1, by Fr. Francis Fernandez Carvajal. (The longer I use this series of reflections, the more I treasure it.)
  Second, a video about Advent.
  Third, a video about the apparition of Our Lady of Guadalupe since her feast day is today.
  Fourth, something about Our Lady of Guadalupe and the tilma.
  Today’s reading in my favorite devotional series, In Conversation with God (not to be confused with Conversations with God, that’s new age stuff), is about purity of heart.

  God shows himself only to the pure in heart.

  In Conversation with God, Vol. 1, Third Week of Advent, Monday. Emphasis in the original.
  Many people will see nothing out of the ordinary about Advent or Christmas because their “hearts are full of material things, or of filth and misery. Uncleanness of heart produces insensitivity to the things of God, and to much that is humanly good as well, including compassion for the unhappiness of other people.”

  Our hearts must be kept clean because only the pure of heart will see God in this life or the next. “If we lack inner purity the clearest signals will mean nothing to us, and we shall interpret them all wrong.”

  [B]lessed and happy are those who guard their hearts, and we have to work at this every day.

  Ibid.
  Video, Understanding the True Meaning of Advent, by Fr Chris Alar.

  Video, The Story of Our Lady of Guadalupe, from the St. Paul Center for Biblical Theology.

  I also found something about Guadalupe and the Tilma. I’ve seen the information before but this is the first time I’ve seen it in this particular format.

  Thanks for visiting the blog and reading. May we stay holy and virtuous during this Advent season, guarding our hearts, and, by His grace, become the saints the Lord intends us to be, so that we may be ready to meet Him when He returns and we meet Him face to Face. Have a blessed Advent. +JMJ+

  Join me on Fridays for the Rosary Project Live on Twitter at 8pm ET, 7pm CT, to cultivate a culture of Life and Love, and to end the culture of death. There’s also a Rosary on the blog you can use anytime.

  “The Rosary is the ‘weapon’ for these times.” — Padre Pio

  Notes and Links

  In Conversation with God, Vol 1 (vinyl cover with dust jacket), by Fr. Francis Fernandez Carvajal. Kindle version (split into two parts): Part 1, Part 2. (Those are Amazon affiliate links, see Full Disclosure below)
  Video: Understanding the True Meaning of Advent, by Fr Chris Alar.
  Video: The Story of Our Lady of Guadalupe, from the St. Paul Center for Biblical Theology.
  Our Lady of Guadalupe and the Tilma: PDF version of a PowerPoint presentation.
  Subscribe via email: While you’re here, subscribe to get new blog posts, updates on projects like the ebooks, giveaways, and who knows what else. And thank you very much!

  Image credit: Our Lady of Guadalupe, Wikimedia Commons, public domain.

  Full disclosure: When you make any purchase through my Amazon affiliate links (or my general Amazon link) on this site, I may make a small commission at no cost to you. Thank you. And thank you for your prayers and support.

  Copyright: All original material on Catholic Heart and Mind is Copyright © 2009-2022 Lee Lancaster. All rights reserved. Read more.

  2
  MER I CATHOLIC HEART AND MIND
  3 Things to Share Tonight, Time-Sensitive!
  +JMJ+ Greetings, y’all. I’ve got three things to share with you, all time-sensitive: a reminder about our current flash giveaway for Advent, the Worldwide…
  Advent just began and I’m behind already
  +JMJ+ Okay, here’s the real post I posted about in the last post that was telling you about the real post that I was gonna post after posting the post about…
  1 KOMMENTAR

  Följ konversation
  suzanamonika
  suzanamonika
  just nu
  Amen Den 13 december 2022, tisdag 3 tisdag i advent Lucia jungfru och martyr Helgon: Lucia jungfru och martyr Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet, hyllandet av “Lucia” med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former. Dagens bön: Gud, vår Fader, du har i din Son gjort oss till en ny skapelse. Håll din hand över detta ditt verk, så att vi, när han kommer, är rena från varje rest av den gamla människan. eller Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön i dag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång dela hennes ära. Läsningar: Sef 3:1-2,9-13, Ps 34, Matt 21:28-32 Första läsningen Sef 3:1–2, 9–13 (Frälsning åt alla fattiga) Läsning ur profeten Sefanjas bok. Så säger Herren: Ve henne, den motsträviga och befläckade staden, förtryckets stad! Hon hör inte på någons röst, hon tar ej emot tuktan. På Herren förtröstar hon inte, till sin Gud vill hon ej komma. Se, då skall jag ge åt folken nya, renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den tiden skall du slippa att längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som nu jublar så segerstolt i dig, och du skall då inte mer förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och fattigt, och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall då inte mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. Ja, de skall få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem. Så lyder Herrens ord. Responsoriepsalm Ps 34:2–3, 6–7, 17–19, 23 (R. jfr 7) R. Herren hör den som ropar till honom. Jag vill alltid prisa Herren, hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ skall berömma sig av Herren, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R. De som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd. R. Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda, han vill utrota minnet av dem från jorden. Herren hör, när de rättfärdiga ropar, och räddar dem ur all deras nöd. R. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och hjälper dem som har en bedrövad ande. Herren befriar sina tjänare, ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till honom. R. Halleluja Ps 85:8 Kom till oss, Herre, och dröj inte längre; kom och befria ditt folk från dess synder. Evangelium Matt 21:28–32 (Johannes kom och syndarna trodde på honom) Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ‘Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ‘Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ‘Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.« Så lyder Herrens evangelium.

  Svara

  suzanamonika

  Skriv din kommentar här…
  Skicka
  MER PÅ WORDPRESS.COM
  douloscross
  Redwood Journal
  douloscross

  Gaudate Sunday
  3rd Sunday of Advent, Gaudate Sunday, 12 December 2021; Bible Readings for Mass: I: Zephaniah 3:14-18; Responsorial: Isaiah 12: 2-6; II: Philippians 4:…
  fatherjb
  Fr Justin’s Blog
  fatherjb

  The Virgin of Guadalupe
  An Apocalyptic Sign While the original apparition of Guadalupe took place in Mexico City in 1531, the observance of the Feast has recently propagated to the…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s